Daily Archives: March 26, 2018


quần thể nhà ở Dự án Thạch bàn Lakeside
Việc quy hoạch và đầu tư tại Dự án Thạch bàn Lakeside theo đúng như lộ trình sẽ có 10 tầng hầm để xe khi là dịch vụ mang dấu ấn chiến lược của công ty đầu tư Thạch bàn trên địa phận thủ đô, dự án công trình Quân […]

Dự án Thạch bàn Lakeside